Thiết kế Tối ưu hoá Chi phí

Chi phí hợp lý cho Khách hàng là trách nhiệm của người thiết kế. Các chủ nhiệm thiết kế kinh nghiệm cần biết kiểm soát chi phí cho sản phẩm Thiết kế của mình để tối ưu hoá Lợi nhuận cho Khách hàng.
Bài viết này tập trung vào khía cạnh kinh tế mà người Thiết kế cần nắm vững trước khi đặt những nét bút đầu tiên cho sản phẩm của mình.

Thực tế thiết kế-Cải tạo Khách sạn Nam Định

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.

Thực tế thiết kế-Kết cấu Giáo chống dầm chuyển

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.

Thực tế thiết kế-Bệnh viện ở Nha Trang

Bài viết nằm trong loạt bài “Thực tế kết cấu” của các tác giả, là những người đã trực tiếp tham gia công tác thiết kế Kết cấu chịu lực, dưới vai trò chủ trì kết cấu hoặc chủ nhiệm dự án.
Nội dung mang tính đúc rút những vấn đề thực tiễn, người thực-việc thực, lựa chọn những chủ đề đáng chú ý và cung cấp cho người đọc kinh nghiệm hành nghề trên cơ sở khái quát các vấn đề lý thuyết. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho các Kỹ sư và người quan tâm đến Xây dựng công trình nhiều kiến thức ngoài sách vở, hữu dụng nhất có thể.

Tính cọc chống theo TCVN 10304:2014

Khi công trình phải dùng móng cọc tại các vùng đất xuất hiện lớp đá khá sớm (dưới 40m) như ở các vùng biển: Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng,… Theo lựa chọn của Kết cấu sư ứng với tải trọng công trình phải tựa mũi cọc vào lớp đá này. Lúc này cọc phải tính toán theo sơ đồ cọc chống. Bài viết sẽ trình bày cách tính toán sức chịu tải cọc chống theo TCVN 10304:2014 mới nhất và đặc biệt lưu ý các Kết cấu sư về lập yêu cầu khoan khảo sát cho các lớp đá để chống cọc vào.

BIM & Ứng dụng Revit trong Kết cấu – phần 1

Phiên bản mới đây của phần mềm Autodesk REVIT (2015) đã bổ sung nhiều chức năng thể hiện bản vẽ Shop Drawings của bộ môn Kết cấu, rút ngắn con đường tiếp cận BIM rất nhiều cho nhà tư vấn Kết cấu, từ đó cống hiến nhiều lợi ích cho Khách hàng để tổ hợp giải pháp BIM tổng thể từ Kiến trúc, kết cấu, cơ điện cho đến hồ sơ thi công và quản lý toà nhà.
Về mặt quản lý Nhà nước, Chính phủ cũng đang xây dựng chương trình BIM quốc gia. Thời cơ đã chín muồi để ứng dụng BIM như 1 bước tiến hoá của CAD cho lĩnh vực công trình xây dựng một cách hiệu quả để tăng năng suất của tất cả các bên tham gia dự án Bất động sản.
Với 5 năm tích luỹ kỹ năng Revit, tác giả xin chia sẻ một loạt bài viết mang tính thực hành cao để ứng dụng hiệu quả BIM cho kết cấu công trình.